باربری کشاورز | اتوبار کشاورز 88374968

اتوبار کشاورز

تلفن تماس : 88374968

amadeشرکت حمل و نقل دانش بار یا اتوبار کشاورز در کلیه نقاط کشاورز خدمات حمل ونقل اثاث منازل با امکانات امروزی درکلیه نقاط بلوار کشاورز وتهران خدمات دارد.

باربری دانش بار یا اتوبار کشاورز جهت حمل لوازم منازل,شرکتها وادارات با کارگران متخصص و حرفه ای  بصورت شبانه روزی در کل نقاط بلوار کشاورز خدمات دارد.

باربری دانش یا اتوبار کشاورز در امورات حمل ونقل از کامیون مسقف ویژه که داخل اطاقک کامیونت دولایه وپوشش موکت دارد استفاده میکند .

کامیونت مخصوص حمل بار باید به گونه ای طراحی شود که لوازم در داخل اطاقکدر اثر فشار ودست اندازها صدمه نبیند درحمل ونقل لوازم حتمان باید داخل اطاقک دوجداره وموکت کاری باشد.

یکی از دغدغه های اساس کشی سالم رسیدن بار به مقصد میباشد که هنگام حمل خانم های خانه دار بسیار مضطرب ونگران شکستن وسایل میباشند.

برای جلوگیری از شکستن لوازم بایداجسام شکستنی وحساس را جدا ودر کارتنهای محکم وضخیم بسته بندی شود لازم به ذکر است از کارتنهای کوچک که متحمل فشار وضربه را دارا باشد استفاده شود.

در چیدمان بار باید به نحوی چیدمان شود که فضای کمتری اشغال کرده وبصورت فشرده چیده شود که بتوان فضای کمتری اشغال نمود.

یکی از نکات پر اهمیت دانش بار بکار گیری رانندگان متخصص چیدمان میباشد که حتما سابقه چند ساله وحرفه خاص خودرا در امورات باربری واتوبار داشته باشد.

باربری دانش بار در بلوار کشاورز با سابقه چندین ساله وتجربه کافی جهت حمل ونقل با بکار گیری رانندگان حرفه ای وکارگران متخصص وبا تجربه بصورت تمام وقت خدمات دارد.

بلوار کشاورز تهران یک بلوار شرقی وغربی تهران که وزارت کشاورزی در آن واقع شده است .

علت نامگذاری بلوار کشاورز در مجاورت ساختمان وزارت کشاورزی تهران میباشد باربری کشاورز یا دانش بار در کلیه نقاط بلوار کشاورز شرق وبلوار کشاورز غرب سرویسدهی دارد.

دانش بار در بلوار کشاورز حمل اجسام سنگین را با حرفه خاص خود جابجا میکند.

اتوبار کشاورز,باربری کشاورز,حمل و نقل کشاورز,نیسان بار کشاورز,کامیون بار کشاورز,وانت بار کشاورز,اتوبار و باربری کشاورز, وانت تلفنی کشاورز,باربری در کشاورز.

تلفن تماس:88374968و44358051