بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۸

باربری شهرستان ↔ باربری بین شهری

باربری شهرستان : باربری بین شهری دانش بار یکی از قدیمی ترین حمل و نقل تهران جهت بارهای بین شهری با کارگران مجرب حرفه ای به تمام نقاط ایران جهت خدمات حمل اثاث و منازل و بارهایی که نیاز به کامیونت مسقف دارد.     دانش بار جهت بارهای بین …

ادامه نوشته »